آموزش

نحوه نصب برنامه در اوبونتو با مخازن مورد نیاز برنامه و بلعکس

Print Friendly, PDF & Email

در اوبونتو بعضی از برنامه های به پیش نیاز احتیاج دارند و در هنگام نصب نرم افزار مخازن اضافه و پیش نیازهای اون نرم افزار هم نصب میشه.

ممکن است هجم این مخازن زیاد باشه و شما نمی خواهید اون مخازن هم نصب بشه و گاهی می خواهید پیش نیازهای برنامه هم نصب بشه !

در آموزش زیر هر دو روش رو نشون میدم :

در مثال زیر می خواهیم برنامه Cheese  ( گرفتن فیلم و عکس با وب کم و گذاشتن افکت ) رو یک بار با نصب نرم افزارهای مورد نیازش نصب کنیم و یک باز هم بدون نصب مخازن مورد نیازش :

ترمینال رو باز کنین و دستور زیر رو بزنین تا برنامه Cheese نصب بشه ( با مخازن مورد نیازش )

sudo apt-get install cheese

apt-get_recommends_oneiric

همانطور که می بینید 84.9 MB هجم فضای مورد نیاز برنامه Cheese و مخازن مورد نیازش بعد از نصبه و 53.9MB دانلود میکنه و  با زدن دکمه y و زدن enter برنامه cheese نصب میشه.

برای نصب برنامه Cheese بدون نباز به مخازن اضافه دستور زیر رو در ترمینال وارد کنید :

sudo apt-get install –no-install-recommends cheese

apt-get_recommends_oneiric_1

و حالا همانطور که می بینید بعد از نصب برنامه Cheese حدود 50.5 MB فضا اشغال میشه وتنها 24.9 MB دانلود میشه.

دستور زیر رو در پشت سر هر دستور نصبی وارد کنید برنامه مورد نظر رو بدون دانلود و نصب مخازن اضافه نصب می کنه :


no-install-recommends

— و ادامه دستور رو سر هم و بدون فاصله بنویسید ( باز هم مکشل تایپی )

 

Tags

Related Articles

3 thoughts on “نحوه نصب برنامه در اوبونتو با مخازن مورد نیاز برنامه و بلعکس”

 1. سلام دستورو وارد کردم ولی اینجوری شد:
  saeed@saeed-LIFEBOOK-AH530:~$ sudo apt-get install cheese
  [sudo] password for saeed:
  2222Sorry, try again.
  [sudo] password for saeed:
  Sorry, try again.
  [sudo] password for saeed:
  Reading package lists… Done
  Building dependency tree
  Reading state information… Done
  The following extra packages will be installed:
  brasero brasero-cdrkit brasero-common cheese-common
  gnome-video-effects libbrasero-media3-1 libburn4
  libcheese-gtk21 libcheese3 libclutter-1.0-0
  libclutter-1.0-common libclutter-gst-1.0-0
  libclutter-gtk-1.0-0 libclutter-imcontext-0.1-0
  libcluttergesture-0.0.2-0 libcogl-common libcogl-pango0
  libcogl9 libexempi3 libgmime-2.6-0 libisofs6 libjte1
  libmx-1.0-2 libquvi-scripts libquvi7 libtotem-plparser17
  libzeitgeist-1.0-1 nautilus nautilus-sendto
  Suggested packages:
  vcdimager libdvdcss2 readom gnome-video-effects-frei0r eog
  gnome-sushi pidgin gajim
  The following NEW packages will be installed:
  brasero brasero-cdrkit brasero-common cheese cheese-common
  gnome-video-effects libbrasero-media3-1 libburn4
  libcheese-gtk21 libcheese3 libclutter-1.0-0
  libclutter-1.0-common libclutter-gst-1.0-0
  libclutter-gtk-1.0-0 libclutter-imcontext-0.1-0
  libcluttergesture-0.0.2-0 libcogl-common libcogl-pango0
  libcogl9 libexempi3 libgmime-2.6-0 libisofs6 libjte1
  libmx-1.0-2 libquvi-scripts libquvi7 libtotem-plparser17
  libzeitgeist-1.0-1 nautilus nautilus-sendto
  0 upgraded, 30 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  Need to get 7,837 kB of archives.
  After this operation, 22.9 MB of additional disk space will be used.
  Do you want to continue [Y/n]? y
  WARNING: The following packages cannot be authenticated!
  libclutter-1.0-0 cheese-common libcheese3 libcheese-gtk21
  cheese libclutter-1.0-common libzeitgeist-1.0-1 nautilus
  Install these packages without verification [y/N]? y
  Get:1 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libcogl9 i386 1.10.0-0ubuntu2 [261 kB]
  Get:2 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libcogl-pango0 i386 1.10.0-0ubuntu2 [16.5 kB]
  Get:3 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/main libclutter-1.0-0 i386 1.10.6-1~precise1 [548 kB]
  Get:4 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libclutter-gst-1.0-0 i386 1.5.4-0ubuntu2 [56.6 kB]
  Get:5 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/universe cheese-common all 3.4.1-0ubuntu2.1 [3,071 kB]
  Get:6 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/universe libcheese3 i386 3.4.1-0ubuntu2.1 [62.5 kB]
  Get:7 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libclutter-gtk-1.0-0 i386 1.2.0-0ubuntu1 [25.8 kB]
  Get:8 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libclutter-imcontext-0.1-0 i386 0.1.4-2build1 [19.1 kB]
  Get:9 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libcluttergesture-0.0.2-0 i386 0.0.2.1-2ubuntu3 [23.8 kB]
  Get:10 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libmx-1.0-2 i386 1.4.3-0ubuntu1 [335 kB]
  Get:11 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/universe libcheese-gtk21 i386 3.4.1-0ubuntu2.1 [24.3 kB]
  Get:12 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libexempi3 i386 2.2.0-1 [461 kB]
  Get:13 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libquvi-scripts all 0.4.2-1 [31.5 kB]
  Get:14 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libquvi7 i386 0.4.0-1 [19.2 kB]
  Get:15 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libburn4 i386 1.1.8-1 [133 kB]
  Get:16 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libjte1 i386 1.19-1 [30.1 kB]
  Get:17 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libisofs6 i386 1.1.6-1ubuntu1 [156 kB]
  Get:18 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libgmime-2.6-0 i386 2.6.7-1 [174 kB]
  Get:19 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libtotem-plparser17 i386 3.4.1-1 [64.5 kB]
  Get:20 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main brasero-common all 3.4.1-0ubuntu1 [302 kB]
  Get:21 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libbrasero-media3-1 i386 3.4.1-0ubuntu1 [477 kB]
  Get:22 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main brasero i386 3.4.1-0ubuntu1 [194 kB]
  Get:23 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main brasero-cdrkit i386 3.4.1-0ubuntu1 [36.8 kB]
  Get:24 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe gnome-video-effects all 0.4.0-1 [51.9 kB]
  Get:25 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/universe cheese i386 3.4.1-0ubuntu2.1 [54.7 kB]
  Get:26 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/main libclutter-1.0-common all 1.10.6-1~precise1 [69.7 kB]
  Get:27 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libcogl-common all 1.10.0-0ubuntu2 [187 kB]
  Get:28 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/main libzeitgeist-1.0-1 i386 0.3.18-1ubuntu1 [45.4 kB]
  Get:29 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/main nautilus i386 1:3.4.2-0ubuntu5 [845 kB]
  Get:30 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main nautilus-sendto i386 3.0.1-2ubuntu2 [60.8 kB]
  Fetched 7,837 kB in 57s (137 kB/s)
  Selecting previously unselected package libcogl9.
  (Reading database … 216248 files and directories currently installed.)
  Unpacking libcogl9 (from …/libcogl9_1.10.0-0ubuntu2_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libcogl-pango0.
  Unpacking libcogl-pango0 (from …/libcogl-pango0_1.10.0-0ubuntu2_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libclutter-1.0-0.
  Unpacking libclutter-1.0-0 (from …/libclutter-1.0-0_1.10.6-1~precise1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libclutter-gst-1.0-0.
  Unpacking libclutter-gst-1.0-0 (from …/libclutter-gst-1.0-0_1.5.4-0ubuntu2_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package cheese-common.
  Unpacking cheese-common (from …/cheese-common_3.4.1-0ubuntu2.1_all.deb) …
  Selecting previously unselected package libcheese3.
  Unpacking libcheese3 (from …/libcheese3_3.4.1-0ubuntu2.1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libclutter-gtk-1.0-0.
  Unpacking libclutter-gtk-1.0-0 (from …/libclutter-gtk-1.0-0_1.2.0-0ubuntu1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libclutter-imcontext-0.1-0.
  Unpacking libclutter-imcontext-0.1-0 (from …/libclutter-imcontext-0.1-0_0.1.4-2build1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libcluttergesture-0.0.2-0.
  Unpacking libcluttergesture-0.0.2-0 (from …/libcluttergesture-0.0.2-0_0.0.2.1-2ubuntu3_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libmx-1.0-2.
  Unpacking libmx-1.0-2 (from …/libmx-1.0-2_1.4.3-0ubuntu1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libcheese-gtk21.
  Unpacking libcheese-gtk21 (from …/libcheese-gtk21_3.4.1-0ubuntu2.1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libexempi3.
  Unpacking libexempi3 (from …/libexempi3_2.2.0-1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libquvi-scripts.
  Unpacking libquvi-scripts (from …/libquvi-scripts_0.4.2-1_all.deb) …
  Selecting previously unselected package libquvi7.
  Unpacking libquvi7 (from …/libquvi7_0.4.0-1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libburn4.
  Unpacking libburn4 (from …/libburn4_1.1.8-1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libjte1.
  Unpacking libjte1 (from …/libjte1_1.19-1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libisofs6.
  Unpacking libisofs6 (from …/libisofs6_1.1.6-1ubuntu1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libgmime-2.6-0.
  Unpacking libgmime-2.6-0 (from …/libgmime-2.6-0_2.6.7-1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libtotem-plparser17.
  Unpacking libtotem-plparser17 (from …/libtotem-plparser17_3.4.1-1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package brasero-common.
  Unpacking brasero-common (from …/brasero-common_3.4.1-0ubuntu1_all.deb) …
  Selecting previously unselected package libbrasero-media3-1.
  Unpacking libbrasero-media3-1 (from …/libbrasero-media3-1_3.4.1-0ubuntu1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package brasero.
  Unpacking brasero (from …/brasero_3.4.1-0ubuntu1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package brasero-cdrkit.
  Unpacking brasero-cdrkit (from …/brasero-cdrkit_3.4.1-0ubuntu1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package gnome-video-effects.
  Unpacking gnome-video-effects (from …/gnome-video-effects_0.4.0-1_all.deb) …
  Selecting previously unselected package cheese.
  Unpacking cheese (from …/cheese_3.4.1-0ubuntu2.1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package libclutter-1.0-common.
  Unpacking libclutter-1.0-common (from …/libclutter-1.0-common_1.10.6-1~precise1_all.deb) …
  Selecting previously unselected package libcogl-common.
  Unpacking libcogl-common (from …/libcogl-common_1.10.0-0ubuntu2_all.deb) …
  Selecting previously unselected package libzeitgeist-1.0-1.
  Unpacking libzeitgeist-1.0-1 (from …/libzeitgeist-1.0-1_0.3.18-1ubuntu1_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package nautilus.
  Unpacking nautilus (from …/nautilus_1%3a3.4.2-0ubuntu5_i386.deb) …
  Selecting previously unselected package nautilus-sendto.
  Unpacking nautilus-sendto (from …/nautilus-sendto_3.0.1-2ubuntu2_i386.deb) …
  Processing triggers for hicolor-icon-theme …
  Processing triggers for libglib2.0-0 …
  Processing triggers for man-db …
  Processing triggers for shared-mime-info …
  Unknown media type in type ‘all/all’
  Unknown media type in type ‘all/allfiles’
  Unknown media type in type ‘uri/mms’
  Unknown media type in type ‘uri/mmst’
  Unknown media type in type ‘uri/mmsu’
  Unknown media type in type ‘uri/pnm’
  Unknown media type in type ‘uri/rtspt’
  Unknown media type in type ‘uri/rtspu’
  Processing triggers for gconf2 …
  Processing triggers for menu …
  Processing triggers for desktop-file-utils …
  Processing triggers for gnome-menus …
  Setting up libcogl9 (1.10.0-0ubuntu2) …
  Setting up libcogl-pango0 (1.10.0-0ubuntu2) …
  Setting up libclutter-1.0-0 (1.10.6-1~precise1) …
  Setting up libclutter-gst-1.0-0 (1.5.4-0ubuntu2) …
  Setting up cheese-common (3.4.1-0ubuntu2.1) …
  Setting up libcheese3 (3.4.1-0ubuntu2.1) …
  Setting up libclutter-gtk-1.0-0 (1.2.0-0ubuntu1) …
  Setting up libclutter-imcontext-0.1-0 (0.1.4-2build1) …
  Setting up libcluttergesture-0.0.2-0 (0.0.2.1-2ubuntu3) …
  Setting up libmx-1.0-2 (1.4.3-0ubuntu1) …
  Setting up libcheese-gtk21 (3.4.1-0ubuntu2.1) …
  Setting up libexempi3 (2.2.0-1) …
  Setting up libquvi-scripts (0.4.2-1) …
  Setting up libquvi7 (0.4.0-1) …
  Setting up libburn4 (1.1.8-1) …
  Setting up libjte1 (1.19-1) …
  Setting up libisofs6 (1.1.6-1ubuntu1) …
  Setting up libgmime-2.6-0 (2.6.7-1) …
  Setting up libtotem-plparser17 (3.4.1-1) …
  Setting up brasero-common (3.4.1-0ubuntu1) …
  Setting up libbrasero-media3-1 (3.4.1-0ubuntu1) …
  Setting up brasero (3.4.1-0ubuntu1) …
  Setting up brasero-cdrkit (3.4.1-0ubuntu1) …
  Setting up gnome-video-effects (0.4.0-1) …
  Setting up cheese (3.4.1-0ubuntu2.1) …
  Setting up libclutter-1.0-common (1.10.6-1~precise1) …
  Setting up libcogl-common (1.10.0-0ubuntu2) …
  Setting up libzeitgeist-1.0-1 (0.3.18-1ubuntu1) …
  Setting up nautilus (1:3.4.2-0ubuntu5) …
  Setting up nautilus-sendto (3.0.1-2ubuntu2) …
  Processing triggers for libc-bin …
  ldconfig deferred processing now taking place
  Processing triggers for menu …

 2. سلام دوستان
  من برای اولین بار هست که با اوبونتو کار می کنم.
  بنده فایل QCApro_1.1-1.tgz از سایت https://cran.r-project.org/web/packages/QCApro/index.html دانلود کرده ام
  حال می خواهم با این نرم افزار کار کنم.
  ولی نمی توانم کار کنم.
  نحوه نصب این فایل به چه صورت است.

  لطفاً راهنمایی نمایید
  لازم به ذکر است، از طریق همین انجام آموزش چگونه نصب نرم افزار را مشاهده کردم. ولی متوجه نشده ام.

  باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close