CentOSآموزش

نصب و پيكربندي DHCP

Print Friendly, PDF & Email

DHCP سرنام Dynamic Host Configuration Protocol مي باشد با استفاده از اين سرويس مي توان اطلاعات مربوط به شبكه كلاينت ها از جمله تنظيمات آي پي، دروازه و …  را به صورت خودكار تنظيم كرد.

براي نصب اين سرويس از دستور زير استفاده كنيد.

بعد از نصب براي اينكه سرويس dhcp به صورت خودكار به هنگام راه اندازي مجدد اجرا شود از دستور زير استفاده كنيد.

اگر سرور مورد نظر داراي چندين كارت شبكه مي باشيد براي اينكه مشخص كنيد سرويس dhcp به درخواست هاي كدام شبكه پاسخ دهد بايد فايل /etc/sysconfig/dhcpd را مورد ويرايش قرار داده و مقدار پارامتر DHCPARGS را برابر نام كارت شبكه مورد نظر قرار دهيد.

البته اين فايل در نسخه 7 سيستم عامل CentOS مورد استفاده قرار نمي گيريد و به صورت پيش فرض سرويس DHCP به كارت شبكه هايي پاسخ مي دهد كه در محدوده آدرس هاي پيكربندي شده در فايل پيكربندي DHCP قرار گرفته باشند.

بعد از نصب DHCP بايد تنظيمات مربوط به آن را پيكربندي كنيد براي اين كار بايد فايل /etc/dhcp/dhcpd.conf را مرود ويرايش قرار داده و مقادير مربوط به پارامتر هاي زير را تنظيم كنيد.

1-نام دامنه: نام دامنه كه در اين مثال  domain.com است با استفاده از گزينه domain-name به شكل زير مشخص مي شود.

2-سرور DNS: آدرس DNS سرور توسط گزينه domain-name-servers به شكل زير مشخص مي شود.

3-سرور Wins: سرور Wins توسط گزينه netbios-name-servers به شكل زير مشخص مي شود.

4-به روز رساني خودكار DNS: براي به روز رساني خودكار سرور DNS  با ركورد هاي تخصيص داده شده توسط DHCP موارد زير را در فايل پيكربندي قرار دهيد.

5-زمان Lease: منظور از زمان Lease مدت زماني مي باشد كه يك سيستم آي پي تخصيص داده شده توسط DHCP را مي تواند داشته باشد براي مشخص كردن اين زمان و همچنين بيشترين مقدار زمان Lease از پارامتر هاي زير استفاده كنيد.

6-معتبر شناختن DHCP: براي اينكه سرويس DHCP توسط سرويس هاي دايركتوري نظير Microsoft Active Directory معتبر شناخته شود از پارامتر زير استفاده كنيد.

7- محدوده آدرس: براي مشخص كردن محدوده آدرس دهي از پارامتر هاي زير استفاده كنيد.

192.168.20.0: شناسه شبكه

255.255.255.0: دامنه شبكه

range dynamic-bootp 192.168.20.50 192.168.20.100;: محدوده آدرس دهي

option broadcast-address 192.168.20.255;: آدرس همگاني شبكه

option routers 192.168.20.254;: دروازه شبكه

8-رزرو كردن آي پي: براي رزرو كردن آي پي براي يك كلاينت خاص از پارامتر هاي زير استفاده كنيد.

host cl1.domain.com: نام كلاينت

hardware ethernet 00:0c:29:d4:d6:d8;: آدرس فيزيكي كارت شبكه كلاينت(MAC)

fixed-address 192.168.20.99;: آدرس آي پي رزرو شده

بعد از پيكربندي فايل dhcpd.conf با اجراي دستور زير سرويس DHCP را استارت كنيد.

با اجراي دستور بالا سرويس DHCP در صورتي كه فايل پيكربندي آن به درستي مقداردهي شده باشيد اجرا مي شود و آماده پاسخگويي به كلاينت ها مي باشد.

براي مشاهده آدرس آي پي هاي تخصيص داده شده به كلاينت هاي مختلف بايد فايل /var/lib/dhcpd.leases را مشاهده كنيد.

Tags

Related Articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close