آموزشچگونه

آموزش رایتر: قسمت هفتم، قالب‌بندی

Print Friendly, PDF & Email

در این آموزش به چگونگی قالب‌بندی صفحات به تفصیل خواهیم پرداخت.

به‌کارگیری قلم (Font)

برای تغییر قلم متن بعد از انتخاب متن مورد نظر از نوار ابزار قالب‌بندی منوی Font قلم مورد نظر را انتخاب می‌کنیم، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

به‌کارگیری سبک قلم (Font Effect)

برای مشخص نمودن واژه‌های مهم در متن می‌توانیم از سبک‌های قلم استفاده کنیم، برای این منظور واژه‌های مورد نظر را انتخاب و یکی از سبک‌ها را از نوار ابزار قالب‌بندی انتخاب می‌کنیم.

قالب‌بندی پاراگراف

در ابتدا باید قالب‌بندی زبان پاراگراف‌ها را مشخص نمود. اگر زبان طرح Asian یا Complex Text فعال شده باشد دو دکمه Right-to-Left و Left-to-Right در نوار قالب‌بندی در دسترس‌اند.

برای حذف قالب‌بندی‌های می‌توان بر روی متن مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Clear Direct Formatting را انتخاب نمود یا از کلیدهای Ctrl+M استفاده کرد.

در نوار قالب‌بندی دکمه‌هایی جهت قالب‌بندی پاراگراف‌ها وجود دارد مانند: ترازبندی، فاصله بین خطوط، سبک قلم و انتخاب رنگ.

گزینه‌های ترازبندی متن

این گزینه‌ها در زبانه Alignment از کادر محاوره‌ای Paragraph کنترل می‌شوند. با انتخاب مسیر Format > Paragraph از نوار Menu یا بر روی پاراگراف کلیک راست کرده و فرمان Paragraph را انتخاب می‌کنیم.

از صفحه تراز برای تغییر تراز افقی از متن استفاده می‌کنیم، بین Center، Right، Left و Justified انتخاب کنید. نتایج حاصل از این انتخاب در پنجره پیش‌نمایش در سمت راست صفحه نشان داده شده است.

Justified زمانی که از متن‌هایی که از دو طرف ترازبندی شده‌اند استفاده می‌کنیم، خط آخر در حالت پیش‌فرض به سمت چپ ترازبندی می‌شود. اگر چه می‌توانیم خط آخر پاراگراف را به مرکز، ترازبندی کنیم یا اینکه اینگونه توجیه کنیم که فضاهای بین کلمات به منظور پر کردن همه خطوط پر شود. اگر گزینه Expand single word را انتخاب کنیم. بعد از آن هر موقع که آخرین خط از پاراگرافی که وسط‌چین است تنها دارای یک کلمه در انتهای پاراگراف باشد. برای درج شدن این کلمه فضای بین کاراکترها کشیده می‌شود. بنابراین تمام طول خط کشیده می‌شود.

زمانی‌که ترازبندی Justified را انتخاب می‌کنیم، می‌توانیم تصمیم بگیریم که چگونه Writer باید آخرین خط از پاراگراف را درمان کند. به‌طور پیش‌فرض، Writer در آخرین خط به سمت چپ را ترازبندی می‌کند اما می‌توانیم تراز آن را برای مرکز و یا برای تورفتگی (به این معنی که کلمات در خط آخر به منظور اشغال کامل فاصله آن، فاصله‌ای را ایجاد خواهد کرد). اگر شما برای آخرین خط تورفتگی را انتخاب کرده باشید گزینه Expand single word برای آخرین خط انتخاب کنید و پس از آن هر زمان که آخرین خط یک پارگراف یک کلمه باشد، این کلمه را با قرار دادن فضاهای بین کاراکترها کشیده می‌شود به‌طوری که طول کامل خط را اشغال می‌کنید.

تنظیمات مربوط به Indent&Spacing

برای مشاهده پنجره Indent&Spacing ابتدا بر روی متن کلیک راست کرده و گزینه Edit Paragraph Style را انتخاب می‌کنیم. در پنجره Paragraph Style سربرگ Indent&Spacing را انتخاب می‌کنیم.

۱- بخش Indents

مقدار حاشیه سمت راست و چپ صفحه و پاراگراف را مشخص می‌کند.

Before text: حاشیه سمت چپ از صفحه و بخشی از ناحیه پاراگراف را کنترل می‌کند.

After text: حاشیه سمت راست از صفحه و بخشی از ناحیه پاراگراف را کنترل می‌کند.

First line: در این قسمت میزان انحراف کادر از خط اول پاراگراف نسبت به حاشیه آن را وارد می‌کنیم. اگر مثبت باشد مقدار تورفتگی را افزایش می‌دهد و بالعکس.

Automatic: فعال کردن این گزینه اجازه می‌دهد تا واژه‌پرداز به‌طور خودکار مقدار تورفتگی را از خط اول کنترل کند. این مقدار بر اساس اندازه فونت و پارامترهای دیگر کنترل می‌شود.

۲- بخش Spacing

مقدار فضای بین پاراگراف‌ها را مشخص می‌کند.

Above paragraph: مقدار فضای انتخاب شده در بالای پاراگراف را وارد می‌کنیم.

Blow paragraph: مقدار فضای انتخاب شده در پایین پاراگراف را وارد می‌کنیم.

Don’t add space between paragraphs of the same style: با فعال کردن این گزینه فضای قبل و بعد پاراگرافی که در زیر همان سبک قرار دارد را مشخص می‌کند.

۳- بخش Line spacing

مقدار فضای بین خطوط پاراگراف را مشخص می‌کند.

Single: به‌طور پیش‌فرض بر اساس اندازه فونت به‌صورت خودکار فاصله خط را به پاراگراف اعمال می‌کند.

Line 1.5: فاصله خطوط به اندازه ۵/۱ را تنظیم می‌کند.

Double: فاصله خط را به دو خط تقسیم می‌کند.

Proportional: با انتخاب این گزینه کادر متن روبروی آن فعال می‌شود و می‌توانیم درصد وارد کنیم. ۱۰۰ درصد به معنی یک خط فاصله و ۲۰۰ درصد به معنی دو خط فاصله می‌باشد.

At Least: حداقل فاصله خطوط در کادر را تنظیم می‌کند.

Leading: ارتفاع را از فضای عمودی بین خطوط با وارد کردن یک مقدار در کادر روبرو کنترل می‌کنیم.

Fixed: مقدار فاصله دقیق بین خطوط را تعیین می‌کند.

گزینه‌های جریان متن برای سبک‌های پاراگراف

برای مشاهده پنجره Text Flow ابتدا بر روی متن کلیک راست کرده و گزینه Edit Paragraph Style را انتخاب می‌کنیم. در پنجره Paragraph Style سربرگ Text Flow را انتخاب می‌کنیم.

این پنجره از سه بخش تشکیل شده است:

۱- بخش Hyphenation

با فعال کردن گزینه Automatically سه گزینه برای ما روشن می‌شود:

Characters at line end: حداقل تعداد نویسه که قبل از خط آخر وارد می‌کنیم.

Characters at line begin: حداقل تعداد نویسه که در ابتدای خط بعد از خط فاصله وارد می‌کنیم.

Maximum number of consecutive hyphens: حداکثر تعداد خط‌های متوالی است که می‌توانیم خط تیره را وارد کنیم.

۲- بخش Breaks

با فعال کردن گزینه Insert نوع شکستی که می‌خواهیم در کادر اعمال شود را انتخاب می‌کنیم:

Type: نوع شکستی که می‌خواهیم را انتخاب می‌کنیم.

Position: مکان مورد نظر برای شکستن را انتخاب می‌کنیم.

With Page Style: با فعال کردن این گزینه سبک صفحه را پس از شکست انتخاب می‌کنیم.

Page Style: قالب‌بندی را برای صفحه اول پس از شکست را می‌توانیم انتخاب کنیم.

Page number: شماره صفحه‌ای که می‌خواهیم بعد از شکست تنظیمات اعمال شود را وارد می‌کنیم. برای انتخاب شماره صفحه فعلی صفر را وارد می‌کنیم.

۳- بخش Options

این بخش تنظیمات را زمانی که یک پاراگراف در پایین صفحه مناسب نیست را اعمال و کنترل می‌کند.

Do not split paragraph: با فعال کردن این گزینه هیچ‌گاه پاراگراف در دو صفحه تقسیم نمی‌شود. اگر در پایین صفحه مناسب نباشد کل پاراگراف را به بالای صفحه بعد منتقل می‌کند.

Keep with next paragraph: برای سرصفحه مناسب می‌باشد. هنگام شکستن پاراگراف کنونی و پاراگراف زیرین خود را نگه می‌دارد.

Orphan control: آخرین خط از پاراگراف را در بالای صفحه بعدی یا ستون نمایان می‌کند.

نکته: دو گزینه آخر اجازه می‌دهد تا پاراگراف به صفحات یا ستون‌های هم‌راستا تقسیم شوند. اما حداقل به دو یا بیشتر از دو خط با هم در ابتدا یا انتهای صفحه یا ستون نیاز دارند.

قالب‌بندی خودکار

اگر در خطوط افقی بیشتر از سه تا خط فاصله (—) یا علامت مساوی (===) را در یک خط داشته باشیم و سپس کلید Enter را وارد کنیم این علایم به خط تبدیل می‌شود و برای تنظیمات خودکار مسیر Format>AutoCorrect انتخاب می‌کنیم.

قالب‌بندی صفحه

اولین نکته در صفحه‌آرایی، مشخص نمودن ابعاد و حاشیه‌های کاغذ می‌باشد. برای این کار از منوی Format>Page استفاده می‌کنیم.

در این پنجره محاوره‌ای، در قسمت Paper Format می‌توانیم ابعاد کاغذ را تعیین کنیم؛ مثلاً A4 یا A5.

در قسمت Margins می‌توانیم تنظیمات حاشیه‌ها را انجام دهیم.

منبع: «جزوه آموزشی مهارت کار با نرم‌افزار واژه‌پرداز» نوشته شرکت دانش‌بنیان سافا

Tags

Related Articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close