نویسنده: محمد صادق قاسمیان

مدیریت مجوز دسترسی فایل‌ها با دستور chmod ۳

مدیریت مجوز دسترسی فایل‌ها با دستور chmod

chmod مخفف عبارت Change Mode به معنای تغییر در سطح دسترسی فایل‌ها و دایرکتوری  می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم لینوکس یک سیستم عامل چند کاربره است. در لینوکس، هر فایل یا دایرکتوری  دارای یک سطح...